Om mig

Mitt namn är Carin Reiman och jag arbetar som legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. I mitt arbete har jag min utgångspunkt i Kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT är en psykologisk behandlingsmetod med vetenskapligt bevisad effekt vid en lång rad psykologiska och andra kliniska tillstånd och störningar. KBT fokuserar på människans tankar, känslor och beteenden i samspel med miljön.

Jag har flera års erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatri samt även erfarenhet från vuxenpsykiatrisk verksamhet. Utifrån mitt arbete har jag en bred erfarenhet av att möta personer med olika svårigheter. Jag har även fördjupat mig inom en specifik terapimetod, Dialektisk beteendeterapi (DBT) som riktar sig mot personer som har svårigheter med emotionell instabilitet. Jag har arbetat i ett DBT-team under flera år.

Jag har även utbildning och erfarenhet av  Schematerapi vilket är en terapimetod inom KBT-fältet som är avsedd att behandla mer komplexa problem. Till skillnad från traditionell KBT har schematerapi bland annat större fokus på barndomsupplevelser och på terapialliansen. Schematerapi kan exempelvis lämpa sig väl för problem som långvariga relationsproblem, rigida livsmönster eller en känsla av meningslöshet. I schematerapin identifierar vi tillsammans de scheman du kan ha utvecklat. Detta för att förstå dem både intellektuellt och emotionellt. Syftet är att ersätta självdestruktiva livsmönster med mer funktionella. Målet är att uppnå större harmoni och balans.

Under senare år har jag främst arbetat inom det arbetspsykologiska fältet med utbildning, handledning, arbetslagsutveckling och individstöd. Jag har även arbetat som skolpsykolog och har erfarenhet av att handleda skolpersonal.

Utbildning:

Psykologprogrammet vid Umeå Universitet 1997-2002

Legitimationsgrundande psykoterapeututbildning i Kognitiv-Beteendeinriktad Terapi vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi 2009-2011

Intensivkurs i DBT (Dialektisk beteendeterapi). Kursledare dr Alan Fruzetti & psykolog/psykoterapeut Elizabeth Malmqvist. 2005

Kurs i ”Prolonged Exposure Therapy for PTSD” med professor Edna Foa, 2011.

Grundutbildning i schematerapi, modul A, 2011.

Kurs i ”Treating PTSD in suicidal and self-injuring clients with borderline personality disorder: Integrating DBT and modified Prolonged Exposure therapy” med Melanie Harned,  2012.

Kurs i SMC stressprofil,  2015.

Kurs i GDQ ( Group development questionnaire),  2015.

Övrigt om mottagningen:

Carin Reiman Psykologmottagning är enligt patientsäkerhetslagen registrerad vårdgivare hos socialstyrelsen. Mottagningen innehar patientförsäkring och FA-skattsedel.

Läs mer om:

Vad är en psykolog?

Vad är en psykoterapeut?