Om mig

 

Legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut

Carin Reiman Psykologmottagning drivs av mig, Carin Reiman. Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut och har flera års erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatri samt även erfarenhet från vuxenpsykiatrisk verksamhet. Jag har därigenom en bred erfarenhet av att möta personer med olika svårigheter. Jag har även erfarenhet av det arbetspsykologiska fältet med uppdrag kopplade till utbildning, handledning, arbetslagsutveckling och individstöd samt har även arbetat som skolpsykolog och har erfarenhet av att handleda skolpersonal. Jag är för närvarande också verksam som handledare och lärare på Psykologprogrammet vid Örebro Universitet.

I mitt arbete har jag främst utgångspunkt i Kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT är en psykologisk behandlingsmetod med vetenskapligt bevisad effekt vid en lång rad psykologiska och andra kliniska tillstånd och störningar. KBT fokuserar på människans tankar, känslor och beteenden i samspel med miljön.  

För mig är det viktigt att hålla mig uppdaterad gällande aktuell forskning och utveckling av metoder inom psykologisk behandling i syfte att kunna erbjuda klienter behandlingsinsatser som är dokumenterat effektiva. Jag satsar därför fortlöpande på utbildning för egen del vilket också inneburit att jag breddat mitt kompetensområde till att omfatta fler metoder än enbart KBT.  Följande metoder har jag fördjupat mig i under senare år:

Dialektisk beteendeterapi (DBT) som riktar sig mot personer som har svårigheter med emotionell instabilitet. Här kan du läsa mer om DBT.

Schematerapi  är en terapimetod inom KBT-fältet som är avsedd att behandla mer komplexa problem. Till skillnad från traditionell KBT har schematerapi bland annat större fokus på barndomsupplevelser och på terapialliansen. 

Prolonged Exposure är en KBT-metod med god evidens för behandling av PTSD (posttraumatisk stress). 

Interpersonell Psykoterapi (IPT) är en strukturerad form av psykoterapi som fokuserar på hur problem i mänskliga relationer medverkar till psykisk ohälsa och hur psykologiska problem påverkar våra relationer till andra. IPT har visat sig vara en effektiv behandlingsmetod vid depression men kan även vara hjälpsamt vid exempelvis kriser, konflikter, livsförändringar eller svår sorg.  

Emotionsfokuserad terapi (EFT) är en psykoterapeutisk metod som utgår från att känslor är avgörande för hur vi mår och ger oss information om våra behov, värderingar och mål. EFT får klienten ökade färdigheter i att förstå sina känslor, hantera känslomässiga problem och därigenom möjlighet att leva enligt de egna behoven, värderingarna och målen. 

 

Utbildning:

– Psykologprogrammet vid Umeå Universitet 1997-2002

– Legitimationsgrundande psykoterapeututbildning i Kognitiv-Beteendeinriktad Terapi vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi 2009-2011

– Intensivkurs i DBT (Dialektisk beteendeterapi). Kursledare dr Alan Fruzetti & psykolog/psykoterapeut Elizabeth Malmqvist, 2005 

– Prolonged Exposure Therapy for PTSD med professor Edna Foa, 2011. 

– Grundutbildning i Schematerapi, modul A, 2011. 

– Kurs i ”Treating PTSD in suicidal and self-injuring clients with borderline personality disorder: Integrating DBT and modified Prolonged Exposure therapy” med Melanie Harned,  2012. 

– SMC stressprofil,  2015. 

– GDQ ( Group development questionnaire),  2015.

– Emotionsfokuserad terapi (level 1) med Leslie Greenberg 2019

– Workshop i ”Fierce Compassion: Mastering compassion-focused ACT” med Dr Dennis Tirch & Dr Laura Silberstein Tirch, 2018

Kontakta mig

För bokningsförfrågningar, kontakta mig via formuläret nedan

0723-140440

Kungsgatan 34, Örebro

carin@carinreiman.se