Läs mer om tjänsterna

Psykoterapi

Läs mer

Carin Reiman Psykologmottagning erbjuder psykoterapeutisk behandling för ett flertal problemområden, exempelvis:

  • Depression
  • Ångesttillstång (social fobi, specifik fobi,tvångssyndrom, generaliserad ångest, paniksyndrom)
  • Trauma och PTSD (posttraumatisk stressyndrom)
  • Stress och utmattning
  • Relationsproblem
  • Kris
  • Sorg

Mottagningen tar emot både privatpersoner och uppdrag via företag och försäkringsbolag.

Utbildning

Läs mer

Carin Reiman Psykologmottagning erbjuder föreläsningar och utbildning inom KBT-fältet för yrkesgrupper, arbetsplatser och organisationer. Kontakta mig för mer information.

Övrigt

Läs mer
  • Psykologintyg i samband med adoption
  • Föräldrastöd

Handledning

Läs mer

Carin Reiman Psykologmottagning erbjuder handledning utifrån KBT-metod till individer och arbetsgrupper inom olika verksamheter, exempelvis elevhälsa, socialtjänst, behandlingshem eller hälso- och sjukvård.

En första kontakt

En psykoterapeutisk behandlingskontakt inleds alltid  med en bedömningsfas där vi tillsammans kommer överens om fokus för det terapeutiska arbetet samt målsättningar. Bedömningen ligger till grund för hur det psykoterapeutiska arbetet sedan sker, dvs vilka metoder och terapeutiska tekniker som används. Längden på en behandlingskontakt kan variera i stor utsträckning och är ett gemensamt beslut mellan klienten och mig.

 

Kontakta mig

För bokningsförfrågningar, kontakta mig via formuläret nedan

0723-140440

Kungsgatan 34, Örebro

carin@carinreiman.se