Individuell psykoterapi och parterapi

Carin Reiman Psykologmottagning erbjuder psykoterapi och samtalsstöd för individer vid olika problemområden, exempelvis depression, ångesttillstånd, stress, sömnproblem, relationsproblem och kriser. Behandlingen utgår från evidensbaserade metoder, främst Kognitiv Beteendeterapi (KBT) men kompetens finns även inom Interpersonell terapi (IPT) och Emotionsfokuserad terapi (EFT). Även parterapi kan erbjudas.

För företag & organisationer

Carin Reiman Psykologmottagning erbjuder tjänster inom företagshälsovård, exempelvis handledning av arbetsgrupper, grupputveckling, utbildningsinsatser och individuellt stöd till enskilda medarbetare samt chefsstöd.  

 

Handledning

Carin Reiman Psykologmottagning kan erbjuda handledning utifrån KBT-metod till individer och arbetsgrupper inom olika  verksamheter, exempelvis elevhälsa, socialtjänst, behandlingshem och hälso- och sjukvård.

Kontakta mig

För bokningsförfrågningar, kontakta mig via formuläret nedan

0723-140440

Kungsgatan 34, Örebro

carin@carinreiman.se