Tjänster

Psykoterapi :
Jag erbjuder psykoterapeutisk behandling för ett flertal problemområden, exempelvis:
Depression
Ångesttillstånd (social fobi, specifik fobi, tvångssyndrom, generaliserad ångest, paniksyndrom)
Trauma och PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)
Stress och utmattning
Sömnproblem
Relationsproblem
Kris

Jag tar emot både privatpersoner och via företag. Jag erbjuder i första hand individuella samtal men vid behov kan även fler personer delta.

En psykoterapeutisk behandlingskontakt inleds alltid med en bedömningsfas där vi tillsammans kommer överens om fokus för det terapeutiska arbetet samt målsättningar. Bedömningen ligger till grund för hur det psykoterapeutiska arbetet sedan sker, dvs vilka metoder och terapeutiska tekniker som används. Längden på en behandlingskontakt kan variera i stor utsträckning och är ett gemensamt beslut mellan klienten och mig.

Handledning:
Jag erbjuder handledning utifrån KBT-metod till individer och arbetsgrupper inom olika  verksamheter, exempelvis elevhälsa, socialtjänst, behandlingshem eller landsting. Kontakta mig för mer specifik information kring detta.

Utbildningar:
Jag erbjuder föreläsningar och utbildning inom KBT-fältet för yrkesgrupper, arbetsplatser och organisationer. Kontakta mig för mer specifik information kring detta.

Priser:

Individuell psykoterapi för privatpersoner: 1000 kr/session (50 min)

Företagskunder: Kontakta mig för prisuppgift.